Groepslesrooster per 21 mei

Ochtend programma
 • Maandag
 • Bodyshape 09.15 - 10.00 uur Incl. buikspieren
 • Bodyshape 10.15 - 11.00 Incl. buikspieren
 • Dinsdag
 • Bodyshape 09.15 - 10.00 uur Incl. buikspieren
 • Klassiek Pilates 10.15 - 11.00 uur Kracht-Houding-Lenigheid
 • Woensdag
 • Kracht & Buik 09.15 - 10.00 uur
 • Bodyshape 10.15- 11.00 uur Incl. buikspieren
 • Yin/Yang Yoga 11.15 - 12.00 uur Body & Mind
 • Donderdag
 • Bodyshape 09.15 - 10.00 uur Incl. buikspieren
 • Power Yoga 10.15 - 11.00 uur Body & Mind
 • Vrijdag
 • Bodyshape 09.15 - 10.00 uur Incl. Buikspieren
 • Pilates 10.15 - 11.00 uur Kracht-Houding-Lenigheid
 • Zaterdag
 • Bodyshape 09.15 - 10.00 uur Incl. buikspieren
 • Core-Training 10.15- 10.45 uur Buik & Rug
 • Zondag
 • Yin/Yang Yoga 10.30 - 11.30 uur Body & Mind
Middag programma
 • Maandag
 • Dinsdag
 • Vitaal fit 13.30 - 14.30 uur Balans & Kracht
 • Woensdag
 • Donderdag
 • Vrijdag
 • Zaterdag
 • Zondag
Avond programma
 • Maandag
 • Klassiek Pilates 19.00 - 19.45 uur Kracht-Houding-Lenigheid
 • Klassiek Pilates 20.00 - 20.45 Kracht-Houding-Lenigheid
 • Dinsdag
 • Bodyshape 19.00 - 19.45 uur Incl. buikspieren
 • Yoga 20.00 - 20.45 uur Body & Mind
 • Woensdag
 • Total workout 19.00 - 19.45 uur Incl. buikspieren
 • Core Training 20.00 - 20.30 Buik & Rug
 • Donderdag
 • Vrijdag
 • Zaterdag
 • Zondag
023-5478171